OLYMPUS DIGITAL CAMERA

ภูเขาไฟรูปทรงกรวยแสนสง่างามที่มีหิมะปกคลุม เดินทางสู่สถานีชั้น 5 ในระดับความสูงที่สุดของประเทศญี่ปุ่น ประมาณ 3,776 เมตร สัมผัสอากาศบริสุทธิ์บนยอดเขา  วันที่เราเดินทางสภาพอากกาศเป็นใจ มองเห็นเจแปนแอลล์ได้อย่างชัดเจนและสวยงาม ด้านบนจะมีร้านขายของที่ระลึกบนยอดภูเขาไฟ

Prakasit Borisutsuengjai

Live Happy

You may also like...