พักผ่อน หย่อนใจ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ

ที่สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรุงเทพมหานคร พบกับการพักผ่อนดุจดังป่าใหญ่ใจกลางกรุง เที่ยวชมดอกไม้สวยๆ ซึ่งมีการปลูกสลับ ปรับเปลี่ยนเรื่อยๆ ตามฤดูกาล ด้วยการเดินทางที่ง่ายมาก โดยลงที่รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT กำแพงเพชรและเดินต่อเพียงเล็กน้อยตามถนนกำแพงเพชร 3

สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อยู่ใกล้กับสถานีขนส่งหมอชิต 2 และสวนจตุจักร มีพื้นที่ประมาณ 200 ไร่ จัดสร้างขึ้นเนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 60 พรรษา เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2535 จุดเด่นของสวนแห่งนี้ คือ เป็นสวนสาธารณะของมหานครที่จัดสร้างให้เป็นสวนป่าพฤกษศาสตร์ หรือ ป่าเล็กในเมืองใหญ่ นอกจากอำนวยประโยชน์แก่ประชาชนในการเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจแล้ว ยังเป็นแหล่งให้ความรู้เกี่ยวกับพืชพรรณไม้ต่าง ๆ ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศที่ได้รวบรวมมาปลูกไว้ในสวนมากมายหลายชนิด ถือเป็นสวนสารธาณะ ที่มีพรรณไม้มากที่สุดในกรุงเทพ

จุดเด่นที่น่าสนใจในสวนประกอบด้วย

– สระน้ำคดเคี้ยว รูปตัว ส และ S ผสานกัน ตั้งอยู่กลางสวน สื่อความหมายการเฉลิมพระเกียรติ ด้วยอักษรแรกของพระนามาภิไธยสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ แนวขอบสระปลูกพรรณไม้ให้สีสันตามฤดูกาลคือ สีเหลืองของดอกราชพฤกษ์ และสีม่วงของดอกอินทนิลน้ำ ในสระน้ำมีน้ำพุ เปิดปิดเป็นเวลา

– สวนพฤกษศาสตร์พรรณไม้ต่าง ๆ แบ่งเป็นกลุ่มให้ศึกษามากมายเรียงรายกันไป เริ่มจากอาคารอำนวยการ ได้แก่ สวนกล้วย มีกล้วยกว่า 70 ชนิด สวนหินมีพรรณไม้พุ่มเด่น คือ ไม้วงศ์เข็ม ลานบัว สวนปาล์ม ลานชบา ลานอโศก ลานลั่นทมหรือลีลาวดี นอกจากนี้ยังมีเรือนไม้พุ่ม ซุ้มไม้เลื้อย เรียงรายอยู่ตามเส้นทางเดิน ที่เด่น ๆ ได้แก่ ย่านดาโอ๊ะ หรือใบไม้สีทอง ไม้หายากซึ่งพบที่นราธิวาส ย่านลิเภา พรรณไม้เลื้อยซึ่งเถาใช้ทำหัตถรรมจักสานศิลปาชีพได้สวยงาม

– ลานบัว เป็นลานพักผ่อน เป็นสระบัวคอนกรีตขนาดใหญ่และตั้งโอ่งกระถางโบราณ ปลูกบัวไว้หลากหลายพันธุ์ทั้งไทยและต่างประเทศ รวมทั้งแปลงไม้ประดับในรูปสวนยุโรป

– สวนไม้มงคลพระราชทาน 76 จังหวัด จำลองแผนที่ประเทศไทยขนาดย่อมในเนื้อที่ 4.8 ไร่ ปลูกไม้มงคลที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถพระราชทานจังหวัดทั้ง 76 จังหวัด ตามตำแหน่งภูมิภาคของแต่ละจังหวัดสอดคล้องกับความเป็นจริง พร้อมติดป้ายแสดงชื่อวิทยาศาสตร์ ชื่อสามัญของต้นไม้ และชื่อจังหวัด

– สวนพระมหากรุณาธิคุณเพื่อผู้พิการทางสายตา สร้างขึ้นเป็นแห่งแรกในประเทศไทย เพื่อให้ผู้พิการทางสายตาได้มีโอกาสเพลิดเพลินท่ามกลางธรรมชาติ พร้อมกับการเรียนรู้และสัมผัสพืชพรรณไม้หอมประเภทต่าง ๆ โดยทำเป็นเส้นทางเดินระยะสั้น ๆ ที่สามารถใช้มือสัมผัสป้ายอักษรเบรลล์พร้อมฟังเสียงบรรยายถึงพรรณไม้ต่าง ๆ ในบริเวณนี้

นอกจากนี้ ในวโรกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงมีพระชนมายุครบ 72 พรรษา เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2547 มีการจัดสร้างสิ่งที่น่าสนใจเพิ่มเติมได้แก่

– อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา จัดแสดงนิทรรศการพระราชกรณียกิจ โครงการพระราชดำริต่าง ๆ เกี่ยวกับการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รูปภาพและรายชื่อพรรณไม้ที่น่าสนใจในสวน เฉพาะอาคารเฉลิมพระเกียรติเปิดให้เข้าชม อังคาร-ศุกร์ 9.00-17.00 น. เสาร์ อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 10.00-18.00 น. ปิดวันจันทร์

– อาคารพรรณไม้ไทยเทิดไท้บรมราชินีนาถ ประกอบด้วยอาคารเรือนกระจก 3 หลัง จัดแสดงพรรณไม้ไทยที่มีถิ่นกำเนิดในประเทศไทย แบ่งตามภูมิภาคต่าง ๆ – สวนไม้หอมน้อมเกล้าฯ รวบรวมพรรณไม้หอมประเภทต่าง ๆ ได้แก่ ประเภทที่มีดอกหอม เปลือกไม้หอม เนื้อไม้หอม ใบหอม ผลหรือเมล็ดหมอ ยางหอม และในบริเวณเดียวกันนี้ยังปลูกพรรณไม้ในวรรณคดีไทยไว้ด้วย

– สวนพรรณไม้อันเกี่ยวเนื่องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ อาทิ ใบไม้สีทอง จำปาขาว มะม่วงมหาชนก ฯลฯ พรรณไม้ที่เกี่ยวเนื่องในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้แก่ พรรณไม้พระนาม พรรณไม้ที่โปรด และพรรณไม้ที่เกี่ยวเนื่องกับโครงการพระราชดำริ ตลอดจนพรรณไม้ที่มีถิ่นกำเนิดในประเทศไทยและได้รับพระราชานุญาตให้ตั้งชื่อตามพระนามาภิไธย เช่น กันภัยมหิดล จำปีสิรินธร สิรินธรวัลลี ฯลฯ

เมื่อได้มาเที่ยวชมที่สวน นอกจากผู้คนที่มาออกกำลังกาย มาเที่ยวชมธรรมชาติ หรือมาปิกนิกที่สวนแห่งนี้แล้ว มักจะพบกับช่างภาพที่พานางแบบ มาถ่ายรูปคู่กับธรรมชาติ หรือช่างภาพที่มาถ่ายนกหายาก ที่อบยพมาจากประเทศที่แสนไกลเพื่อมาหากินในผืนป่าของสวน

สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์เปิดให้เข้าชมทุกวัน ระหว่างเวลา 05.00-18.30 น. โดยไม่เก็บค่าเข้าชม
ติดต่อรายละเอียด โทร. 02272 4374, 022724576

สวนสวนสาธารณะทั้งสามแห่งคือ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ สวนจตุจักร และสวนวชิรเบญจทัศหรือสวนรถไฟ มีพื้นที่เชื่อมต่อถึงกัน จึงได้รับการจัดตั้งเป็นอุทยานการเรียนรู้จตุจักร โดยมีจุดสำคัญที่เชื่อมโยงกิจกรรมการเรียนรู้ ในพื้นที่ทั้งสามสวนรวมมากถึง 705 ไร่

OLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERA

Prakasit Borisutsuengjai

Live Happy

You may also like...

Shares