สถานีรถไฟดาลัด (Dalat Railway Station) ประเทศเวียดนาม

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

สถานีรถไฟดาลัด ถือเป็นสถานีรถไฟที่เก่าแก่ที่สุดของเวียดนามและอินโดจีน สถานีถูกสร้างขึ้นโดยชาวฝรั่งเศสในช่วง ศ.ศ. 1932 ถึง 1938 สถานีมีรูปแบบสถาปัตยกรรมที่ไม่ซ้ำกันมีสามหลังคามุก สถานีได้รับการยอมรับว่าเป็นวัฒนธรรมประจำชาติอันเก่าแก่ ปัจจุบันเป็นสถานที่น่าสนใจสถานที่ท่องเที่ยวของเมือง ปัจจุบันเปิดให้บริการเฉพาะนักท่องเที่ยวระยะทางประมาณ 7 กิโลเมตร โดยสถานีปลายทางเป็นวัดที่ทำจากกระเบื้องหลากสีทั้งหมด และมีความสวยงามมาก เป็นสถานที่ท่องเที่ยวน่าสนใจ

ได้เดินทางมาเที่ยวสถานีรถไฟดาลัดและได้ขึ้นรถไฟไปเที่ยวยังสถานีปลายทางที่มีวัดที่ทำจากกระเบื้องด้วย ในแต่ละวันจะมีรถไฟออกเพียงไม่กี่เที่ยว ซึ่งต้องสอบถามในรายละเอียดที่สถานี การจองตั๋วต้องจองก่อนเวลา เนื่องจากเต็มเป็นประจำ ในแต่ละเที่ยวจะให้นักท่องเที่ยวได้เดินเล่นเที่ยวเมืองปลายทางประมาณ 30 นาที แล้วจะแล่นกลับมา ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 20 นาที หากต้องการชมวัดซึ่งทำด้วยกระเบื้องต้องรีบวิ่งไป เนื่องจากห่างจากสถานีนิดหน่อย และต้องกลับมาให้ทันใน 30 นาที

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

บริเวณร้านค้าภายในสถานีรถไฟ

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

วัดที่ทำจากกระเบื้องหลากสีทั้งหมด

OLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERA

Prakasit Borisutsuengjai

Live Happy

You may also like...

Shares