เจดีย์พุทธคยา สังขละบุรี กาญจนบุรี

พระเจดีย์พุทธคยา เป็นปูชนียสถานที่สำคัญคู่กับวัดวังก์วิเวการาม เป็นเจดีย์องค์ใหญ่นี้ตั้งตระหง่านอยู่บนเนินเขาใกล้ริมฝั่งแม่น้ำ มีสีเหลืองทอง สามารถมองเห็นได้จากแม่น้ำซองกาเลีย ภายในองค์เจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ จึงเป็นเจดีย์ที่มีผู้คนมาสักการะ บูชาองค์เจดีย์ที่เสมือนเป็นสัญลักษณ์ทางพุทธศาสนา เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต เจดีย์พุทธคยายังเป็นศูนย์กลางในการประกอบพิธีในวันสำคัญทางพุทธศาสนาและงานเทศกาล เช่น งานวันสงกรานต์

ก่อนเข้าสู่ตัวเจดีย์พุทธคยา ด้านหน้าบริเวณใกล้กับลานจอดรถมีร้านขายของที่ระลึก ให้เลือกซื้อเป็นของขวัญของฝาก มีสินค้าหลายประเภท ทั้งสินค้าจากพม่า เช่น แป้งทานาคาจากพม่า ทั้งแบบตลับสำเร็จรูป และแบบท่อนไม้ทานาคากับแป้นฝน เครื่องประทินผิว เครื่องประดับ ผ้าพันคอ กระเป๋า ของประดับบ้าน และของที่ระลึกที่ทำจากไม้

 

Golden stupa Bodhgaya in Kanchanaburi of ThailandGolden stupa Bodhgaya in Kanchanaburi of ThailandGolden stupa Bodhgaya in Kanchanaburi of ThailandGolden stupa Bodhgaya in Kanchanaburi of ThailandGolden stupa Bodhgaya in Kanchanaburi of ThailandGolden stupa Bodhgaya in Kanchanaburi of ThailandGolden stupa Bodhgaya in Kanchanaburi of ThailandGolden stupa Bodhgaya in Kanchanaburi of Thailand

Prakasit Borisutsuengjai

Live Happy

You may also like...

Shares