เสน่ห์สะพานมอญ สังขละบุรี สะพานไม้ที่ยาวที่สุดในประเทศไทย

ที่ อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี เป็นอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังที่มีนักท่องเที่ยวอยากจะเข้าไปสัมผัสบรรยากาศที่บริสุทธิ์ และความเป็นธรรมชาติของเมืองแห่งนี้ นอกจากจะเป็นเมืองที่มีป่าเขาและธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ มีแม่น้ำซองกาเลียกั้นกลางระหว่างเมืองสังขละบุรีฝั่งไทยและฝั่งมอญ ซึ่งชาวบ้านทั้งสองฝั่งจะข้ามไปมาหาสู่กันด้วย “สะพานมอญ” หรือ “สะพานอุตตมานุสรณ์”

Saphan Mon or Mon Bridge, the longest handmade wooden bridge inSaphan Mon or Mon Bridge, the longest handmade wooden bridge inOLYMPUS DIGITAL CAMERA

Saphan Mon or Mon Bridge The wooden bridge is the second longest in the world at Sangklaburi in Kanchanaburi, Thailand

Saphan Mon or Mon Bridge The wooden bridge is the second longest in the world at Sangklaburi in Kanchanaburi, Thailand

OLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERA

Prakasit Borisutsuengjai

Live Happy

You may also like...

Shares