เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์

การเที่ยวเขื่อนรอบนี้ เดินทางด้วยรถไฟขบวนพิเศษนำเที่ยว ทุ่งทานตะวัน-เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ที่จัดโดยการรถไฟ ขึ้นจากสถานีหัวลำโพง ขณะนั้นราคาคนละ 270 บาท ซึ่งถือว่าไม่แพง เดินทางไป-กลับ ออกเดินทาง 6.40น. กลับถึงกรุงเทพ 17.45น.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

Prakasit Borisutsuengjai

Live Happy

You may also like...

Shares