ท่าล้ง หมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงวัฒธรรมชาวไทบรู

สำหรับท่านใดที่ได้มีโอกาสไปเที่ยวผาแต้ม  ไปชมรุ่งอรุณแรกของสยามและไปชมภาพวาดเขียนสีโบราณที่จังหวัดอุบลราชธานีแล้ว   ห่างจากอุทยานผาแต้มแห่งนี้ลงไปเบื้องล่างประมาณเก้ากิโลเมตรริมฝั่งแม่น้าโขงมีหมู่บ้านแห่งหนึ่งชื่อว่าท่าล้ง  เป็นที่ตั้งของชุมชนกลุ่มคนชาติพันธุ์ซึ่งได้ย้ายถิ่นฐานมาจากฝั่งขวาของแม่น้ำโขงเมื่อนานมาแล้ว  พวกเขานั้นมีภาษาและมีวัฒธรรมเป็นของตัวเองเรียกว่า ชุมชนชาวไทบูร  ตั้งอยู่ที่บ้านท่าล้ง  ตำบลห้วยไผ่  อำเภอโขงเจียม  จังหวัดอุบลราชธานี   ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เราควรหาโอกาสไปสัมผัสกับบรรยากาศที่สงบเรียบง่ายที่หาได้ยากในสังคมเมืองอันวุ่นวายในปัจจุบัน  ไปชมธรรมชาติที่สวยงาม  และสำหรับผู้ที่ต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ ของประเทศไทยค่ะ บ้านท่าล้ง ชุมชนชาวไทบ สำหรับการเดินทาง  เราได้เดินทางมุ่งสู่อำเภอโขงเจียม 15 กม.  เลี้ยวขวาเข้าทางหลวง หมายเลข 2135 สู่ตำบลห้วยไผ่  5.5 กม.  แล้วเลี้ยวขวาสู่ทางหลวงหมายเลข 2112  อีกประมาณ 20 กม. ก็จะถึงบ้านท่าล้งค่ะ ก่อนอื่นขอเล่าถึงประวัติของบ้านท่าล้งกันก่อนค่ะ  ท่าล้งเป็นหมู่บ้านเล็กๆที่มีชาวไทบรู  ซึ่งเป็นกลุ่มชาติพันธ์หนึ่งอาศัยอยู่  เดิมทีชาวไทบรูที่บ้านท่าล้งนี้อาศัยอยู่ที่ แขวงจำปาสัก  ประเทศลาว  แต่ได้รับความเดือดร้อนจากการเก็บส่วยของฝรั่งเศส ในปี 2452  จึงได้อพยพครอบครัวบางส่วนข้ามโขงมายังประเทศไทย มาตั้งบ้านเรือนที่บ้านท่าล้งแห่งนี้  คำว่าท่าล้ง  เพี้ยนมาจากคำว่า “ท่าลง”  เนื่องจากบริเวณนี้เป็นเส้นทางลงไปสู่แม่น้ำโขง  หมู่บ้านท่าล้งมีวิวทิวทัศน์ที่ดีมากตั้งอยู่ริมน้ำโขง บ้านท่าล้ง ชุมชนชาวไทบ ชาวไทบรู ที่ท่าล้งนี้ยังคงดำรงชีวิตแบบดั้งเดิม มีการพึ่งพาธรรมชาติอยู่มาก  มีการทำนา  ทำไร่มันสำปะหลัง  หาปลา  เก็บของป่า มีอาชีพเสริมคือ  การสานกระติบข้าว โดยมีลักษณะเฉพาะ  คือใช้ส่วนของผิวไผ่ในการสาน  ทำให้ได้กระติบข้าวที่แข็งแรง ทนทานและสวยงามจากผิวไผ่   ในแต่ละวันชาวท่าล้งทุกๆ เช้าจะออกไปทำไร่  ทำนา  สำหรับผู้ที่มีไร่นาอยู่ห่างจากหมู่บ้านไกลๆ ก็ต้องไปทางเรือค่ะ บ้านท่าล้ง ชุมชนชาวไทบบ้านท่าล้ง ชุมชนชาวไทบ สำหรับแม่น้ำโขงที่หมู่บ้านแห่งนี้มีความงดงามของโขดหินใหญ่น้อยตลอดแนวลำน้ำ  เราได้ชมพระอาทิตย์ตกดินที่กำลังจะโบกมือลาลับขอบฟ้าและภูเขา  พระอาทิตย์ดวงกลมโตได้ฉายแสงสีทองมายังแม่น้ำโขง  โดยมีฉากหน้าเป็นภาพของผู้คนที่ยังคงใช้ชีวิตตามวิถีของธรรมชาติ บ้านท่าล้ง ชุมชนชาวไทบ ชาวบ้านท่าล้งใช้ภาษาบรูในการสื่อสาร  แต่ชาวบ้านยังสามารถใช้ภาษาไทยกลาง  และภาษาอีสานได้  ภาษาบรูจะมีลักษณะคล้ายภาษาส่วย  โดยเฉพาะเรื่องคำศัพท์ต่างๆ ภาษาบรูจะมีเฉพาะภาษาพูด  ไม่มีภาษาเขียน และเป็นที่น่าดีใจมากที่เด็กๆ ที่นี่สื่อสารกันโดยใช้ภาษาบรู  ทำให้มั่นใจได้ว่าภาษาบรูได้มีคนสืบทอดแล้วอีกหนึ่งรุ่น  ซึ่งการพูดภาษาบรูนั้นเด็กๆมีความภูมิใจที่จะพูดและพูดกันโดยไม่เคอะเขินแม้แต่น้อยค่ะ  เช้าของทุกวันๆ  เราก็จะเห็นเด็กท่าล้งกำลังเดินไปโรงเรียนบ้านท่าล้ง  ที่อยู่ห่างจากหมู่บ้านประมาณ  1 กิโลเมตรค่ะ บ้านท่าล้ง ชุมชนชาวไทบ สิ่งที่ผู้เขียนรู้สึกประทับใจเมื่อมาที่นี่คือมิตรภาพที่ได้รับจากชาวท่าล้ง  ชาวบ้านทุกคนให้การต้อนรับด้วยความเป็นมิตร  มีอัธยาศัยดี  ยิ้มแย้มแจ่มใส  ซึ่งเป็นสิ่งหนึ่งที่ดึงดูดผู้คนให้ที่มาท่าล้งได้เป็นอย่างดี  แนะนำให้มาที่ท่าล้งแห่งนี้แล้วจะไม่ผิดหวังค่ะ บ้านท่าล้ง ชุมชนชาวไทบ

All Photos by Nisachon Namsai (EVE)

CC BY-NC-ND

Sony DSC-W730

You may also like...

Shares